tel. +385 20 312778, fax. +385 20 312696 info@elektro-team.hr

Reference

Noviji radovi

Reference

Iza nas su godine iskustva te mnoštvo zahtjevnih i zanimljivih projekata. Pogledajte kompletan popis projekata iza kojih stojimo i na koje smo izuzetno ponosni. Ukoliko više preferirate vizualno, pogledajte naš portfolio izabranih projekata.
Portfolio

Privatne Ville

● Villa Splendid, Dubrovnik ● Villa Diana, Dubrovnik ● Villa Franica, Dubrovnik
● Villa Ruža, Dubrovnik ● Villa Eliza, Dubrovnik ● Villa Barle, Dubrovnik
● Villa Benessa, Lopud ● Villa Adria, Lozica ● Villa Božidarević, Dubrovnik
● Villa Celenga, Dubrovnik ● Žute Ville, Dubrovnik ● Villa Tereza, Dubrovnik
● Grand Villa Argentina, Dubrovnik ● Villa D2 Sveti Jakov, Dubrovnik ● Obiteljska Villa, Uvala Lapad, Dubrovnik
 

Hoteli

● Hotel Kazbek, Dubrovnik ● Hoteli Plat, Plat (depadans)
● Hotel Šipan, Šipan ● Hotel Croatia, Cavtat (presjednički apartmani)
● Hotel Lafodia, Lopud ● Hotel Rixos, Dubrovnik (otklanjanje nedostataka)
● Hotel Adriatic, Dubrovnik ● Hotel Indian, Orebić (sustav vatrodojave)
● Hotel Božica, Šipan ● Hotel Admiral, Slano (grubi instalacijski radovi)
● Hotel Villa Vilina, Lopud ● Hotel President, Dubrovnik (hotelski restoran)
 

Zaštićeni spomenici kulture

● Stari Grad, Dubrovnik (dekorativna rasvjeta) ● Dvorac Krstitelj, Lopud
● Palača Majnery, Stari Grad, Dubrovnik ● Kula Barabanat Stonske Zidine, Ston
● Zidine i Tvrđava Revelin, Korčula ● Biskupska Palača, Ston
● Samostan Sveta Klara, Stari Grad, Dubrovnik ● Palača Lešić – Dimitri, Korčula
● Franjevački Samostan, Lopud ● Kula Svetog Franja, Stari Grad, Dubrovnik
● Dio Palače Zamanja, Stari Grad, Dubrovnik ● Ljetnikovac Ohmučević, Slano
● Crkva Gospe od Karmena, Stari Grad, Dubrovnik ● Crkva Svetog Ivana, Trnova
● Crkva Sv. Marija Mandaljena, Banići ● Crkva Svetog Vlaha, Slano
● Crkva Svetog Roka, Trpanj ● Crkva Zaštitnice Kršćana, Orebić
● Crkva Svetog Ivana, Podgora, Čepikuće ● Crkva Sv. Marija Mandaljena, Putnikovići
 

Javna rasvjeta

● Ugovor o održavanju javne rasvjete za Općinu Ston:

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

● Ugovor o održavanju javne rasvjete za Općinu Dubrovačko Primorje:

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

● Ugovor o održavanju javne rasvjete za Grad Dubrovnik:

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013

 

Stambeno poslovni objekti

● Boutique Escada, Dubrovnik ● Pemo Centar, Dubrovnik
● Stambeno-poslovni objekt Z1,Z2, Mokošica (72 stana) ● Stambeno-poslovni objekt, Šipčine (30 stanova)
● Stambeno-poslovni objekt, Solitudo (12 stanova) ● Stambeno-poslovni objekt, Sveti Mihajlo (15 stanova)
● 3D muzej Visia, Dubrovnik ● Stambeni objekt Mlini, Mlini (35 stanova)
● SI lamela dvojnog stambenog objekta, Dubrovnik ● SZ lamela dvojnog stambenog objekta, Dubrovnik
● Stambeno-poslovni objekt, Sršen (16 stanova) ● Stambeno-poslovni objekt Tricikl (16 stanova)
● Stambeno-poslovni objekt Look & Buy, Dubrovnik ● OTP banka poslovnica, Korčula
● Poslovni prostor Akvamont, Dubrovnik ● Poslovnica Croatia Osiguranje, Župa Dubrovačka
● Skladište BA COM, Dubrovnik ● Splitska banka poslovnica DOC, Dubrovnik
● Pilana kamena Dender, Visočani ● OTP banka poslovnica, Srebreno
● OTP banka poslovnica, Stari Grad, Dubrovnik ● Obiteljska kuća, Banići
● OTP banka poslovnica, Ston ● Poslovni objekt EX Korlaet, Lapadska Obala
● Stambeni objekt Dalmatinske kuće, Dubrovnik ● Stambeni objekt Dalmatinske kuće, Dubrovnik
● Nadogradnja upravne zgrade HEP, Dubrovnik ● Distribucijsko postrojenje Raiffeisen Centar, Dubrovnik
● Stambeno poslovna zgrada Gorica, Dubrovnik (24stana)
 

Javni objekti

● Dječji vrtić, Slano ● Osnovna škola, Koločep
● Zgrada općine Ston, Ston

● Dom za starije i nemoćne, Dubrovnik

● Američka visoka škola za management i tehnologiju

ACMT, Dubrovnik

● Zgrada općine (EX Tamaris), Župa Dubrovačka ● Ekonomski fakultet, Dubrovnik
● Umjetnička škola Luke Sorkočevića, Dubrovnik ● Britanski konzulat, Dubrovnik
● Vatrogasni dom, Slano ● Zgrada „C“ Opća Bolnica Dubrovnik, Dubrovnik
● Županijski prostori „Stara Bolnica“, Dubrovnik ● Stomatološka ordinacija Jurišić, Dubrovnik
● Osnovna škola Suđurađ, Šipan ● Dječji vrtić, Srebreno
● Igralište Montovjerna, Dubrovnik ● Dječji vrtić, Ošlje
● Autobusni kolodvor, Cavtat ● Garaža Stjepana Cvijića, Gruž, Dubrovnik
 

Ugostiteljsko-turistički objekti

● Restoran Bella Vista, Prapratno ● Restoran Hotela Gruž, Dubrovnik
● Restoran Gills, Dubrovnik ● Kavana Dubravka, Dubrovnik
● Caffe Bar Celle, Dubrovnik ● Restoran Konavoka, Dubrovnik
● Restoran Linđo, Dubrovnik ● Restoran Orsan, Dubrovnik
● Caffe Bar Orlando, Dubrovnik ● Restoran Klarisa, Dubrovnik
● Auto camp Solitudo, Dubrovnik ● Golden Sun Casino, Libertas Rixos, Dubrovnik
● Pansion I, Lopud (16 apartmana) ● Villa Riva Slano, Slano (12 apartmana)
● Pansion II, Lopud (30 apartmana) ● Exquisite, Slastičarnica & Pekara, Lopud
 

Objekti specijalne namjene

● Dio vojarne Tatinje, Ploče

● HEP rasklopno postrojenje, Komolac

● 10kV dalekovod Ston-Prapratno-Mljet

(izmještanje dalekovoda u predjelu Prapratno)

● TS Ston 110/35kV (vatrodojava, videonadzor) ● Brodski simulator, Sveučilište u Dubrovniku
● Tehnološki institut Bistrina, Sveučilište u Dubrovniku ● Ribarnica Gruž, Dubrovnik